1 mar 2012

Lemonade Challenge # 38 - Bierzemy w ramy / We Frame It :-)

Dzisiejsze wyzwanie przygotowała dla Was Nowalinka. Gotowi? :-)
Today's challenge was prepared by Nowalinka. Ready? :-)

"Czasem warto coś podkreślić, coś wyjątkowego, lub ważnego...najlepiej ubrać to w ramy, które czasem bywają umowne a czasem dosłowne.
Dzisiejsze wyzwanie dotyczy właśnie ramek, które stanowiąc część kompozycji, mają wyeksponować jakiś element - ważny, lub ozdobny.
Mogą być papierowe, przestrzenne, nastemplowane - jakie chcecie, pamiętajcie tylko o wykorzystaniu w takiej pracy stempla, lub papieru z Lemonade."
"Sometimes it's really worth to emphasize something, something unique or important...it's best to put it into frames, either literal or metaphorical.
My today's challenge is about frames that, being an element of the composition themselves, are  supposed to expose an element - something importnat or just decorative. Your frames can be paper, dimensional, stamped - any kind you like, just remember to include some papers or stamps by Lemonade."

A oto prace od naszej drużyny:
Here are the projects from our Team:
Czekamy na Wasze piękne prace w ramkach :-)
We're awaiting your beautiful projects framed :-)

0 komentarze:

 
speedbloggertemplate.co.cc. Powered by Blogger.com