29 lut 2012

Challenge # 36 - wyniki / Results

Pora na ogłoszenie długo oczekiwanych wyników wyzwania "miłosnego" :-) Tym razem pobiłyście rekord uczestnictwa, po długich namysłach więc spośród tłumu prac medal przyznajemy:
Time to announce the long-awaited results for the "love" challenge :-) This time you broke the record of participation and it took us a long time to decided to award:

- Allearte:


- Żyrafka

- Pasjerenaty:


Natomiast do losowania Cytrynek kwalifikowało się  20 osób, a szczęście uśmiechnęło się do...
20 people were entitled to enter the drawing, and the lucky winne is...
...SióstrDwóch :-) - podwójne więc gratulacje :-)

A już jutro - kolejne wyzwanie!
Come back tomorrow for the new challenge!

15 lut 2012

Lemonade Challenge #37 - Przeglądamy się w lustrze / We Look Into the Mirror

Autorką kolejnego wyzwania Lemonade jest Encza - spójrzcie...w lustro :-)
The author of the current Lemonade challenge is Encza - have a look...into the mirror :-)

Tematem wyzwania jest :"Lustrzane odbicie". Macie pełną dowolność w rodzaju pracy i samej interpretacji tematu - spójrzcie, jak poradziła sobie nasza ekipa:
The subject of the challenge is "Mirror image". You have the absolute freedom of the kind of project as well as interpretation of the subject - look how our team dealt with the task:

- ja przygotowałam ramkę z lustrzanymi zdjęciami, dodatkowo ozdoby podkreślają efekt odbicia:
I made a frame with mirror photos, and the embellishments additionally emphasise the effect:


- Zielonooka również wykorzystała odwrócone zdjęcia na scrapie:
Zielonooka also used rotated photos in her page:


- na zdjęciu Nowalinki zaś widać...lustrzane odbicie :-)
In Nowalinka's photo you can see the actual mirror image :-)

- a na zdjęciu Carol jedno lustro jest udawane, a drugie - dosłowne :-)
and in Carol's photo one mirror is false and the other - literal :-)


- Oliwiaen zrobiła dwie kartki o lustrzanej kompozycji:
Oliwiaen's cards have a mirror composition:


Jak widzicie, możliwości interpretacji jest mnóstwo, a granicą jest Wasza wyobraźnia! 
Czekamy na Wasze prace (z materiałami Lemonade) i po raz kolejny prosimy - wyłączcie weryfikację obrazkową (możecie to zrobić w panelu ustawień bloga) - bardzo utrudnia nam ona komentowanie!!
As you can see, there are plenty of possible interpetations, your imagination is the limit!
We're waiting for your project (using Lemonade products) and we ask again - please, turn off the image verification (in the settings panel of your blogs) - it makes posting comments really hard!!

10 lut 2012

Lemonade Challenge # 35 - wyniki / Results

Bardzo dziękujemy za rekordowy udział w dwukolorowym wyzwaniu!! Niezwykle trudno było wybrać tylko 3 prace spośród 50, ale ostatecznie zapadł werdykt, że medale otrzymują:
Thank you very much for your record participation in the two-colours challenge!! It was extremely difficult to pick just 3 creations from among 50, but finally the verdict is that teh badge goes to:

Kate:

Laila:

Ajgacia:Natomiast spośród 43 osób kwalifikujących się do losowania Cytrynek (bo użyły materiałów Lemonade) los padła na...
From among 43 people eligible for the drawing prize of 20 Lemons (since they used Lemonade products) the fate pointed at...

...Anię S! Serdecznie gratulujemy!! / Congratulations, Ania s!!

1 lut 2012

Lemonade Challenge # 36 - Kochamy / We Love

Carol proponuje dzisiaj wyzwanie przed-Walentynkowe :-)
Carol presents a pre-Valentine's Day challenge :-)

"W związku ze zbliżającymi się Walentynkami motywem przewodnim tego wyzwania jest serce. Ale wcale nie musicie robić kartki walentynkowej! :-) Może to być dowolna praca, byle znajdowało się na niej co najmniej jedno serce - stemplowane, rysowane, wycinane - wybór należy do Was."
"Because of the coming St.Valentine's Day, the subject motif for this challenge is the heart. But you don't have to create a valentine card! :-) It can be any project, as far as it contains at least one heart - stamped, drawn, cut out, punched - the choice is yours."

A oto serdeczne prace naszego zespołu:
Here are some heartful creations of our DT:Zapraszamy do udziału!
Join in the fun!

Challenge # 34 - wyniki / Results

Miło nam poinformować, że medale za wyróżnioną pracę otrzymują:
We are pleased to infrom that the badges go to:

- SiostryDwie:


- Justyna Krzyżak:


- Edi-th:


natomiast los przekazał Cytrynki... / and the Lemons go to...


...Edi-th! Podwójne gratulacje!! / Double congratulations!

Zajrzyjcie tu jeszcze dzisiaj, pojawi się kolejne wyzwanie :-)
Drop in again today, a new challenge is coming :-)
 
speedbloggertemplate.co.cc. Powered by Blogger.com