15 lut 2012

Lemonade Challenge #37 - Przeglądamy się w lustrze / We Look Into the Mirror

Autorką kolejnego wyzwania Lemonade jest Encza - spójrzcie...w lustro :-)
The author of the current Lemonade challenge is Encza - have a look...into the mirror :-)

Tematem wyzwania jest :"Lustrzane odbicie". Macie pełną dowolność w rodzaju pracy i samej interpretacji tematu - spójrzcie, jak poradziła sobie nasza ekipa:
The subject of the challenge is "Mirror image". You have the absolute freedom of the kind of project as well as interpretation of the subject - look how our team dealt with the task:

- ja przygotowałam ramkę z lustrzanymi zdjęciami, dodatkowo ozdoby podkreślają efekt odbicia:
I made a frame with mirror photos, and the embellishments additionally emphasise the effect:


- Zielonooka również wykorzystała odwrócone zdjęcia na scrapie:
Zielonooka also used rotated photos in her page:


- na zdjęciu Nowalinki zaś widać...lustrzane odbicie :-)
In Nowalinka's photo you can see the actual mirror image :-)

- a na zdjęciu Carol jedno lustro jest udawane, a drugie - dosłowne :-)
and in Carol's photo one mirror is false and the other - literal :-)


- Oliwiaen zrobiła dwie kartki o lustrzanej kompozycji:
Oliwiaen's cards have a mirror composition:


Jak widzicie, możliwości interpretacji jest mnóstwo, a granicą jest Wasza wyobraźnia! 
Czekamy na Wasze prace (z materiałami Lemonade) i po raz kolejny prosimy - wyłączcie weryfikację obrazkową (możecie to zrobić w panelu ustawień bloga) - bardzo utrudnia nam ona komentowanie!!
As you can see, there are plenty of possible interpetations, your imagination is the limit!
We're waiting for your project (using Lemonade products) and we ask again - please, turn off the image verification (in the settings panel of your blogs) - it makes posting comments really hard!!

0 komentarze:

 
speedbloggertemplate.co.cc. Powered by Blogger.com