17 lis 2010

Lemonade Challenge # 6 - wyniki / Results

Dziękujemy Jutce, Asiscrapki i Hani739 za nadesłane komódki - dobra robota, dziewczyny! Najbardziej spodobała się nam komódka Hani - bardzo ciekawa modyfikacja :-) Ale i pozostałe komódki są bardzo ciekawe :-)
Big thanks to Jutka, Asiscparki and Hania739 for their match box chests - good job, girls! We liked Hania's chest the most - what an interesting modification :-) But the other two chests are also very interesting :-)
 


A po Lemonki może zgłosić się Asiscrapki:
Asiscrapki can now claim her Lemons:


Gratulacje!! Congratulations!!

Nie zapomnijcie o naszym kolejnym wyzwaniu, na kartkę typowo kobiecą :-)
Don't forget our newest challenge - a feminine card :-)

15 lis 2010

Lemonade Challenge # 7 - Feminizujemy / We Feminize

Tematem naszego najnowszego wyzwania jest kartka typowo żeńskiego rodzaju :-)) Obojętnie, czy dla damy małej lub dużej, ale kartka nie może być uniwersalna ani też taka, jaką można by dać mężczyźnie. Tym razem kobiety górą!
The subject of our newest challenge is a card specifically femine in gender :-) It doesn't matter whether for a little lady or a big girl - but the card can't be universal or a one you'd give to a man. This time women rule!

A oto garść inspiracji od naszego zespołu:
Here's some inspiration from out DT:

 
 

Pamiętajcie, by użyć na kartce papieru lub stempla Lemonade - wybór jest spory :-) 
Jeśli używacie stempli ze starszych kolekcji (Polpompu), koniecznie zaznaczcie to w notce na swoich blogach!
Don't forget to useLemonade paper and/or stamps in your cards - you have a pretty big choice :-)
If you use stamps from older (Polpomp) collections, you must clearly state so in your blog post!

2 lis 2010

Lemonade Challenge #5 - wyniki / Results

Spośród zgłoszonych kartek dziękczynnych nagrody zdobywają:
From among entered thank you cards we decided to award the following:

- Katka- Pro-self


- JutkaBrawo, dziewczyny!/ Congratulations, girls!

Losowanie cytrynek było trochę skomplikowane tym razem: dwie kartki nie zostały zakwalifikowane z powodu braku papieru/stempla Lemonade, tak więc w losowaniu wzięły udział kolejno: Jutka, Pro-self, Katka, Hania739 i Edyta350. Szczęście uśmiechnęło się do...
The drawing for Lemons was a bit complicated this time: two cards didn't meet the requirements of using Lemonade products, therefore just 5 people we legible for the drawing. And the Lemons go to...Pro-self - podwójne gratulacje! / Congratulations again!

A my zapraszamy już na kolejne wyzwanie - pamiętajcie, warunkiem wzięcia udziału w naszych zabawach jest użycie materiałów Lemonade!
Another challenge is waiting for you - remember, to enter your creations you have to use at least one Lemonade product!

Lemonade Challenge #6 - Szufladkujemy / We Box Up

Widzieliście kurs Asicy na komódkę? Jeśli nie, zobaczcie koniecznie i ... zróbcie swoje komódki! Mogą być proste, takie jak pokazana przez Asicę:
Have you seen Asica's chest tutorial? If not, go and see and...make you own matchbox chests of drawers! They can be simple, as the one presented by Asica:...trochę bardziej urozmaicone, jak ta urocza komódka wykonana przez Betik, "jednopiętrowa" ;-))
...a bit more complicated, as this "one-storey" chest by Betik :-)


albo "dwupiętrowa" autorstwa Carol:
...or a "two-storey" beauty made by Carol:


... albo zaszalejcie jak Nowalinka, której komódka pełni funkcję kalendarza adwentowego :-)
... or just let yourselves go like Nowalinka, who mad her chest an Advent calendar!


Zaszufladkujcie i wy swoje skarby, i pokażcie nam komódki do 16.11. Pamiętajcie, żeby użyć stempli i/lub papierów Lemonade.
Box your treasures up and show them to us by November 16th. Remeber to use Lemonade stamps and/or papers.

A dziś wieczorem wyniki wyzwania nr 5 :-))
Come back tonight for Lemonade Challenge # 5 results :-)
 
speedbloggertemplate.co.cc. Powered by Blogger.com