31 mar 2012

Wiosenne zmiany! / Spring Changes!


Wreszcie przyszła wiosna! A jak wiosna - to wiosenne porządki na naszym blogu :-)
The spring has come at last! And if we're having spring, we're having a blog spring cleaning too :-)

Bardzo się cieszymy, że nasze wyzwania cieszą się coraz większym zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy pójść o krok dalej i zmienić nieco formułę naszego bloga wyzwaniowego. Chcielibyśmy, aby ten blog stał się Wam bliższy i pokazał także Waszą twórczość. Co to oznacza? Że od dzisiaj oprócz tradycyjnych wyzwań z nagrodą (w których od teraz będzie mógł wziąć udział każdy - nie będzie konieczności użycia materiałów z LEMONADE), także Wy będziecie mieli szansę zainspirować innych swoimi pracami z materiałami LEMONADE.
We're very happy that our challenges enjoy more and more popularity, therefore we'd like to go a step further and change the formula of the challenge blog a bit. We'd like to make this place get closer to you and present your creativity too. What does this mean? That starting from now, besides the traditional awarded challenges (in which everyone can participate, no longer LEMONADE products requirement!), you will also have a chance to inspire others with your LEMONADE creations. 

Oto jak będzie od kwietnia funkcjonował nasz odświeżony blog.
Here's how our refreshed blog will function, starting from April 1st.
***

WYZWANIA

Nasze projektantki raz w miesiącu przygotują dla Was ciekawe, inspirujące wyzwanie, którym chcemy zachęcić do poszerzania swoich twórczych horyzontów.
Terminy:
- nowe wyzwanie każdego 1 dnia miesiąca
- czas nadsyłania prac - do 15 dnia miesiąca
- publikacja wyników - 20 dnia miesiąca
Zasady:
- w wyzwaniu może wziąć udział KAŻDY, nie ma konieczności użycia materiałów LEMONADE, choć oczywiście są mile widziane :-)
- praca musi być nowa, przygotowana na wyzwanie i do niego podlinkowana
- każdy może przygotować dowolną ilość prac przy czym prace muszą się znacząco różnić od siebie!
- praca może być zgłaszana również na inne wyzwania
Nagroda:
- nagrodą główną, przyznawaną losowo, jest 25 punktów cytrynek = 25 zł zniżki na zakupy w LEMONADE. Realizacja zniżki zgodnie z zasadami programu CYTRYNKI - Regulamin dostępny w sklepie.
- 3 wyróżnienia - najciekawsze prace wg Autorki wyzwania  (jednej z projektantek LEMONADE) zostaną opublikowane na blogu i nagrodzone orderem!
CHALLENGES:
Once a month, our Design Team will present an interesting, inspiring challenge to encourage you to broaden your creative horizons.

Dates:
- new challenge every 1st day of each month
- time for entering - through 15th day of each month
- results announcement - 20th day of each month

Rules:
- everyone can enter the challenge, no obligation to use LEMONADE products (though we always love to see you use them :-))
- each creations entered must be a new one (no back-linking) and linked directly to the challenge
- everyone can enter any number of creations, but they must differ between one another significantly!
- you may combine our challenges with other challenges too.

Prize:
- the main prize, won through random drawing, is the 25 Lemons = 25 PLN shopping voucher at LEMONADE store. Your prize is realised according to the rules for the Lemons Programme (see the store for details)
- 3 awards - 3 most interesting creations, chosen by the Author of the challenge (a LEMONADE Designer), will be published offically on our blog with a special Top 3 badge!

***

INSPIRUJ Z LEMONADE

Jeżeli twoje życie wypełniła kreatywna zabawa papierem, jeżeli lubisz markę LEMONADE, używasz w swoich pracach naszych stempelków i papierów, jeżeli chcesz choć na chwilkę stać się członkiem naszego Teamu - zgłoś się! Poszukujemy fanów LEMONADE, którzy chcieliby zaprezentować swoje prace z użyciem naszych produktów na blogu.

Terminy:
10 dnia miesiąca -Otwieramy przyjmowanie zgłoszeń na Fana Miesiąca
20 dnia miesiąca- Zamykamy przyjmowanie zgłoszeń na Fana Miesiąca
25 dzień miesiąca - Prezentujemy sylwetkę Fana Miesiąca :-)

Na czym to polega?
1. Poprzez Inlinkz dodajesz linka do swojej pracy z materiałami LEMONADE (bez papierów i stempli innych producentów, dopuszczalne są oczywiście inne dodatki). Pamiętaj, aby podać swojego maila w formularzu InLinkz!!
2. Po upływie terminu zgłoszeń nasz Design Team wybiera jedną osobę, która będzie poproszona o przedstawienie się i zaprezentowanie na naszym blogu kilku najciekawszych prac z użyciem materiałów LEMONADE
3. Wybrana osoba - Fan Miesiąca - zostanie nagrodzona pakietem materiałów LEMONADE o wartości 50 zł !!

Przy wyborze Fana Miesiąca będziemy brać pod uwagę:
- estetykę prac
- pomysłowość, oryginalność prac
- czynny udział w zabawach na blogu
- pozytywne nastawienie do marki i produktów

INSPIRE WITH LEMONADE

If the creative papercraft has filled your life, if you like the LEMONADE brand and use our papers and stamps, if you wish to become a part of our Team for a moment - enter now! We're looking for LEMONADE fans who'd like to publish their work with our products on our blog. 

Dates:
- 10th day of each month - new InLinkz enter field open
- 20th day of each month - entering closed
- 25th of each month - a new Fan of the Month is presented :-)

How it works:
1. Link your LEMONADE based creation through InLinkz (no other paper/stamp brands, but other embellishments are allowed, naturall). Remember to put your email address in the InLinkz bar!!
2. After the entering is closed, our Design Team chooses one person to present herself (or himself, surely!) and a few most interesting LEMONADE based creation
3. The Fan of the Month will be awarded a LEMONADE products set worth 50 PLN!

Choosing the Fan of the Month, we'll take into account:
- visual appearance of the creations
- creativity 
- active participation in blog challenges
- positive attitude towards our brand and products


Nie zrażaj się jeżeli Twoje prace nie są perfekcyjne - nie szukamy idealnych prac, szukamy fajnych, twórczych osób, które razem z LEMONADE chcą dzielić się swoją pasją i sposobem na kreatywne życie. Daj się poznać nam i innym czytelnikom bloga.
Don't be discouraged if your creations are not perfect - we're not looking for ideal work, we're looking for nice, creative people who want to share their passion and creative life with LEMONADE. Show yourself to us and other Readers of the blog.


Mamy nadzieję, że polubicie nasze nowe pomysły, które pozwolą nam się lepiej poznać!
Czekamy na Wasze opinie w komentarzach.
We hope you'd like our new ideas that allow us and others to get you kow better!
Please share your opinions in the comments.

28 mar 2012

Challenge # 38 - wyniki / Results

Jest nam niezmiernie miło, że coraz więcej osób chce się z nami bawić :-) Jednak w związku z tym coraz trudniej nam wybierać te najpiękniejsze prace - bo jest ich również coraz więcej! Tym razem medal zdobyły prace:
We're very happy that more and more of you like to play with us :-) But on hte other hand it makes it even more difficult to choose best creations - as there are also more and more of them! This time the badge goes to:

- Ajgaci:


- Aleksji:
- Klaudii:Przepiękne prace, dziewczyny!
Natomiast Cytrynki drogą losowania trafiły do...
Gorgeous creations, girls!
And the Lemons through random drawing go to...


....Agnieszki/Cygi!! 

Serdeczne gratulacje!! Zapraszamy do udziału w kolejnych wyzwaniach!
Heartfelt congratulations!! Join us in the upcoming challenges!

15 mar 2012

Lemonade Challenge # 39 - Świętujemy Wielkanoc / We Celebrate Easter

Lubicie łączyć przyjemne z pożytecznym? Ja lubię, dlatego dzisiaj chciałabym zaproponować Wam takie właśnie wyzwanie :-)
Do you like to combine the pleasurable with the useful? I do, therefore I thought of such a challenge for you :-)

Wyzwanie jest proste - wykonać kartkę Wielkanocną, z elementem wiosennym - czy to będzie jasny kolor, czy kwiat, to już zależy od Was. Ważne, by była radosna, tak jak radosne to Święta!
The challenge is simple - create an Easter card using some spring motif - whether a bright colour or a flower - this is up to you. The card is to be joyous, just as joyous is Easter!

I jak zwykle - porcja inspiracji od naszego Zespołu:
And now, as always - some inspiration from our Team:
Pamiętajcie, że aby wziąć udział w losowaniu Cytrynek, musicie w swojej pracy użyć papierów i/lub stempla Lemonade!
Remeber to use Lemonade stamps and/or papers if you wish to enter the drawing for Lemons!

Lemonade Challenge # 37 - wyniki / results

Chociaż prac zgłoszonych na wyzwanie "lustrzane" było niewiele, to jednak każda z Uczestniczek wyśmienicie poradziła sobie z tematem!! Prace są naprawdę pomysłowe! A oto nasze faworytki:
Though there weren't many entries for the "mirror" challenge, all the Participants did a great job with the subject! Your creations are truly innovative! And here are our favourites:

- Aleksja:


- Miko:


- Bligu:
A w wyniku losowania Cytrynki otrzymuje...
As the result of random drawing the Lemons go to......również Bligu :-) To Twój szczęśliwy dzień, gratulacje!
...Bligu as well :-) It's your lucky day, congratulations!

Zajrzyjcie jeszcze dzisiaj, kolejne wyzwanie czeka :-)
Do pop in later, the new challenge awaits :-)

1 mar 2012

Lemonade Challenge # 38 - Bierzemy w ramy / We Frame It :-)

Dzisiejsze wyzwanie przygotowała dla Was Nowalinka. Gotowi? :-)
Today's challenge was prepared by Nowalinka. Ready? :-)

"Czasem warto coś podkreślić, coś wyjątkowego, lub ważnego...najlepiej ubrać to w ramy, które czasem bywają umowne a czasem dosłowne.
Dzisiejsze wyzwanie dotyczy właśnie ramek, które stanowiąc część kompozycji, mają wyeksponować jakiś element - ważny, lub ozdobny.
Mogą być papierowe, przestrzenne, nastemplowane - jakie chcecie, pamiętajcie tylko o wykorzystaniu w takiej pracy stempla, lub papieru z Lemonade."
"Sometimes it's really worth to emphasize something, something unique or important...it's best to put it into frames, either literal or metaphorical.
My today's challenge is about frames that, being an element of the composition themselves, are  supposed to expose an element - something importnat or just decorative. Your frames can be paper, dimensional, stamped - any kind you like, just remember to include some papers or stamps by Lemonade."

A oto prace od naszej drużyny:
Here are the projects from our Team:
Czekamy na Wasze piękne prace w ramkach :-)
We're awaiting your beautiful projects framed :-)
 
speedbloggertemplate.co.cc. Powered by Blogger.com